Tillstånd, försäkringar, kvalitet, miljöpolicy

BBS, Tillstånd och försäkringar för att utföra transporter som innefattar vårat affärsområdet,

 

. Här nedan nämns några,

 

. Trafiktillstånd.

 

. Transport som omfattar betong.

 

. Transport som omfattar farligt avfall.

 

. Transport som omfattar icke-farligt avfall.

 

. Transport som omfattar styckegods.

 

. Transport som omfattar container.

 

. Transport som omfattar flak.

 

. Transport som omfattar bulktransport.

 

www.kontrolleraavfallstransportorer.se

 

. Samtliga chaufförer innehar id06 och behörigheter samt tillstånd

som ingår i vårt affärsområden och transporter.

 

 

BBS, Försäkringar som ansvar för våra kunder,

 

Alla våra bilar är helförsäkrade samt den del som ingår i vårt affärsområden och transporter,

i samband med transporter, lastning och lossning.

 

. Här nedan nämns några,

 

. Ansvarsförsäkring

 

. Transportöransvar.

 

. Åkarförsäkring.

 

. Egendom tredje mans egendom.

 

. Oljeskada.

 

. Avbrott.

 

. Personalförsäkring.

 

. Chaufför Försäkring.

 

. Biltrafikens Arbetsgivarförbund.

 

. Svensk Näringsliv.

 

. Fora Försäkring.

 

. Rutinbeskrivning Dokumentation

 

BBS, Kvalite,

 

. Kvalite är ett ledande ord i bbs verksamhet.

 

. Att verka för gemensam lönsamhet.

 

. Att vara lyhörda för kundens önskemål.

 

. Att uppfylla våra kunders krav på utförda transporter och leva upp till deras förväntningar.

 

. Att verka för kundens intressen.

 

. Att vara flexibel i arbetet.

 

. kvalitet och kostnadseffektivitet för varje enskild transport.

 

. Rutinbeskrivning Dokumentation

 

. Biltrafikens Arbetsgivarförbund.

 

. Svensk Näringsliv.

 

 

BBS, Miljöpolicy,

 

. Vi ska bedriva vår verksamhet enligt vår kvalitets- och miljöpolicy.

 

. Vi ska sköta våra transportuppdrag enligt gällande lagar och bestämmelser.

 

. Vi ska arbeta med ständiga förbättringar av ledningssystemets och företagets

prestanda genom att, som minst, sätta kvalitets och miljömål samt fortlöpande utvärdera verksamheten.

 

. Miljövarudeklaration.

 

. Vi ska skydda miljön och arbetar ständigt med att minska bränsleförbrukning i relation till utförda tjänster.

 

. Rutinbeskrivning Dokumentation