Tillstånd, försäkringar, kvalite, miljöpolicy

 BBS AB  Betong och Krokbilstransporter

                         020-320 000

  BBS, Tillstånd och försäkringar som innefattar vårat affärsområde,


. Här nedan nämns några,


. Trafiktillstånd.


. Transport som omfattar betong.


. Transport som omfattar farligt avfall.


. Transport som omfattar icke-farligt avfall.


. Transport som omfattar styckegods.


. Transport som omfattar container.


. Transport som omfattar flak.


. Transport som omfattar bulktransport.


  www.kontrolleraavfallstransportorer.se


. Samtliga chaufförer innehar id06 och behörigheter samt tillstånd

  som ingår i vårt affärsområden och transporter.  BBS, Försäkringar som ansvar för våra kunder,


  Alla våra bilar är helförsäkrade samt den del som ingår i vårt affärsområden

  i samband med transporter, lastning och lossning.                     


. Här nedan nämns några,


. Ansvarsförsäkring


. Transportöransvar.


. Åkarförsäkring.


. Egendom tredje mans egendom.


. Oljeskada.


. Avbrott.


. Personalförsäkring.


. Chaufför Försäkring.


. Biltrafikens Arbetsgivarförbund.


. Svensk Näringsliv.


. Fora Försäkring.


. Rutinbeskrivning Dokumentation


  BBS, Kvalite,


. Kvalite är ett ledande ord i bbs verksamhet.


. Att verka för gemensam lönsamhet.


. Att vara lyhörda för kundens önskemål.


. Att uppfylla våra kunders krav på utförda transporter och leva upp till deras förväntningar.


. Att verka för kundens intressen.


. Att vara flexibel i arbetet.


. kvalitet och kostnadseffektivitet för varje enskild transport.


. Rutinbeskrivning Dokumentation


. Biltrafikens Arbetsgivarförbund.


. Svensk Näringsliv.  BBS, Miljöpolicy,


. Vi ska bedriva vår verksamhet enligt vår kvalitets- och miljöpolicy.


. Vi ska sköta våra transportuppdrag enligt gällande lagar och bestämmelser.


. Vi ska arbeta med ständiga förbättringar av ledningssystemets och företagets

  prestanda genom att, som minst, sätta kvalitets och miljömål samt fortlöpande utvärdera verksamheten.


. Miljövarudeklaration.


. Vi ska skydda miljön och arbetar ständigt med att minska bränsleförbrukning i relation till utförda tjänster.


. Rutinbeskrivning Dokumentation


Copyright © Betongbilar sverige AB 2007-2021, alla rättigheter reserverade.

Administration, 

christer@betongbilar.se

0706-553595


Betongbilar Sverige AB

Filaregatan 13 442 34 Kungälv

020-320 000

info@betongbilar.se

559086-1216

innehar f-skatt